Winterthur

Referenzen

Neugestaltung EFH

Im Wagenstoss

8543 Kefikon

 

IMG_0029
IMG_0029

press to zoom
IMG_0020
IMG_0020

press to zoom
IMG_0006
IMG_0006

press to zoom
IMG_0029
IMG_0029

press to zoom
1/4

Neubau MFH

Wiesendangen

 

IMG_2666
IMG_2666

press to zoom
IMG_2672
IMG_2672

press to zoom
IMG_2470
IMG_2470

press to zoom
IMG_2666
IMG_2666

press to zoom
1/5

Neugestaltung MFH

Bahnstrasse 35

8400 Winterthur

 

IMG_5019
IMG_5019

press to zoom
IMG_5036
IMG_5036

press to zoom
IMG_1030
IMG_1030

press to zoom
IMG_5019
IMG_5019

press to zoom
1/5

Neugestaltung EFH

Wiesendangen

 

IMG_0004
IMG_0004

press to zoom
IMG_0019
IMG_0019

press to zoom
IMG_0001
IMG_0001

press to zoom
IMG_0004
IMG_0004

press to zoom
1/5

Neubau REFH

Landi Rickenbach

Breitestrasse 1

8545 Rickenbach

IMG_2732
IMG_2732

press to zoom
IMG_2717
IMG_2717

press to zoom
IMG_2639
IMG_2639

press to zoom
IMG_2732
IMG_2732

press to zoom
1/6